ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY – září 2016 – leden 2017

 

Přípravka       – 2700,-Kč

Sourozenec – 2300,-Kč

 

Skupina F      – 2700,-Kč

Sourozenec – 2300,-Kč

 

Skupina E      – 2500,-Kč

Sourozenec – 2200,-Kč

 

Skupina D1  – 2500,-Kč

Sourozenec – 2200,-Kč

 

Skupina D2  – 2500,-Kč

Sourozenec – 2200,-Kč

 

Skupina C     – 2200,-Kč

Sourozenec – 1800,-Kč

 

Skupina B     – 2200,-Kč

Sourozenec – 1800,-Kč

 

Skupina A      – 2200,-Kč

Sourozenec – 1800,-Kč

 

 

Příspěvky jsou placeny pololetně,tj. na 5 měsíců.

 

Splatnost je k 30.9.2016 (1.pololetí), k 28.2.2017 (2.pololetí).

Možnost platby na bankovní účet klubu u ČSOB,č.273146507/0300

U platby je nutné uvést příjmení plavce + skupina !!!

Nebo v hotovosti u paní Markéty Šedové a paní Libuše Holakovské vždy každé úterý a čtvrtek ve vestibulu plavecké haly 16:30 – 18:00 hodin.